יוני 1967 - ליווי שבויים מצריים אל מעבר לתעלה (מלחמת ששת הימים)
מידת ההיענות למילואים מפתיעה לעתים מתוך דף קרבי - יומן החטיבה - אפריל 1964 - מהכלא למילואים (מלחמת ששת הימים)אימונים שגרתיים בשנים היותר שקטות שלפני מלחמת ששת הימים. מתוך דף קרבי - יומן החטיבה - אפריל 1964יוני 1967 - ליווי שבויים מצריים אל מעבר לתעלה (מלחמת ששת הימים)

מלחמת ששת הימים – דפי קרב מאויירים

במלחמת ששת הימים שירתתי כאיש מילואים בחטיבת חי"ר שכבשה את לטרון ואת רמאללה. כחלק מתפקידי במילואים הוצאנו, דן עם-שלם ואני, דפים קרביים שביטאו את האווירה ואת התקופה של לפני המלחמה ובמהלכה. דפי עיתון אלו חולקו לחיילי החטיבה ונמצאים כיום במוזיאון השריון בלטרון.  עבדכם הנאמן, אייר וכתב סיפורים קטנים שמאחורי מלחמה גדולה.