שלושת האחים במדים של הצבא הבריטי מלחמת העולם השנייה

גבורתם של דודי יעקב ומשה בצבא הבריטי (3)

משפחתי מצד אמי היתה רצופה בסיפורי גבורה. שני דודי (ואחיה של אמי) שירתו בצבא הבריטי בעת מלחמת העולם השניה. תחילה בגדודי החפרים שנשלחו לסייע לכוחות הבריטיים ביוון. עם כיבושה של יוון בידי הגרמנים היה יעקב דודי, יחד עם חבורת חיילים מארץ ישראל –  כמו יוסף אלמוגי ויצחק בן אהרון – באזור שננטש על ידי הבריטים שניסו…