איש העולם הגדול איור למדורו של לידסקי

עיתונאי מפוצץ בנייתה של שכונה

בתקופה שקדמה למלחמת יום הכיפורים, התבקשתי על ידי חבר ללימודים באוניברסיטה יגאל ברזילי ששימש כסגן ראש עיריית הרצליה, לערוך חוברת על תכנונה העתידי של הרצליה. לחומר צורפה מפה בעלת ערך שהציגה את הקרקעות העומדות בפני הפשרה בעתיד. בעזרת חבר עו"ד הוצאתי בטאבו את רשימת בעלי הקרקעות והצלחתי אחרי עמל רב להשיג את מספרי הטלפונים של חלק…